Всичко е Език
Помагало по български език и литература

Матура по БЕЛ

Матура по български език и литература

Форматът на теста за зрелостния изпит включва 41 въпроса, от които 25 проверяват езиковата култура, умението за разчитане на текст от определена област и за възпроизвеждане на най-важното от съдържанието; 15 са за разпознаване на литературни факти, литературноисторически контекст, теория на литературата; последната задача съчетава уменията от предходните в интерпретацията на фрагмент от изучавано произведение на българската литература по зададен проблем.

Начинът на оценяване зависи от типа на задачата - с един или няколко отговора, а свързаните с текст - по определени критерии за неговото изграждане.

Изискванията към знанията на учениците, проверявани чрез теста, както и списъка с произведенията, от които може да бъде фрагментът в последната задача, вижте тук